PRAGUE WINE TROPHY 2023 – 17. ročník

PRAGUE WINE TROPHY je mezinárodní soutěž vín určená pro vína z vinařských regionů z celého světa. Co do počtu hodnocených vzorků jde o největší mezinárodní soutěž vín v České republice. Organizátorkou soutěže je Ing. Šárka Dušková, DipWSET & Weinakademiker. Hodnocení vín probíhá v prostorách dovozce vín Fanda group, Kladenská 5, 252 68 Středokluky, Česká republika.


CHARAKTERISTIKA
Soutěž je určená pro lahvovaná, adjustovaná a obchodovatelná vína, vyrobená z hroznů révy vinné. Vína může do soutěže přihlásit výrobce, prodejce nebo dovozce.

TERMÍNY HODNOCENÍ A KATEGORIE VÍN

Soutěž Prague Wine Trophy probíhá ve čtyřech kolech (v termínech duben, červen, červenec—srpen a září). Hodnocená vína jsou rozdělena do celkem 32 kategorií, v každém kole se hodnotí 8 kategorií (resp. odrůd vín).

Podrobný harmonogram a přehled odrůd

HODNOTÍCÍ KOMISE
Členy odborné komise jmenuje pro jednotlivá kola soutěže organizátor z domácích a mezinárodních degustátorů, enologů, prodejců vína a odborných novinářů, kteří jsou kvalifikováni hodnotit vína z celého světa.

ZPŮSOB HODNOCENÍ
Vzorky jsou podávány hodnotitelům tak, aby zůstala skryta identita vín. Každý hodnotitel hodnotí víno na základě vlastní senzorické analýzy a vínu uděluje známku v rozmezí standardní mezinárodní 100bodové stupnice.
U každého vzorku se nejvyšší a nejnižší hodnocení eliminuje, výsledná známka vzniká jako aritmetický průměr zbývajících hodnocení.

JAK SE ZÚČASTNIT?
1. Vyplnit a zaslat přihlášku – přihláška v xlsx
2. Zaslat vzorky vín k hodnocení podle harmonogramu
3. Uhradit soutěžní poplatek na základě vystavené faktury

PŘIHLÁŠKA
Přihlášku je třeba zaslat e-mailem na: admin@praguewinetrophy.cz
Administrátor soutěže: 
Ing. Šárka Dušková
DipWSET & Weinakademiker
Prague Wine Trophy
mobil +420 602 715 853
e-mail: admin@praguewinetrophy.cz

POČET LAHVÍ
Soutěžící dodá bezplatně 2 ks lahví (o obsahu 0,75 l) nebo 3 ks lahví (v případě objemu lahve menším než 0,5 l).

OZNAČENÍ VZORKŮ
Zásilky vzorků (tzn. jednotlivé kartony s vínem) označte výrazným nápisem PRAGUE WINE TROPHY.

SOUTĚŽNÍ POPLATEK

Vstupní poplatek sloužící na pokrytí nákladů se soutěží spojených činí za každý přihlášený vzorek 900 Kč + DPH. Bude fakturován na základě přihlášky.

STATUT SOUTĚŽE
Statut soutěže pro rok 2024 je ke stažení zde — statut v pdf

ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ
Výsledky budou zveřejňovány na www.praguewinetrophy.cz. V souladu s praxí renomovaných světových soutěží vín budou zveřejněna všechna medailová vína. Hodnocení vín bez medaile bude po každém kole zasláno jejich přihlašovatelům.


ADRESY PRO DORUČENÍ VÍN

SBĚRNÉ MÍSTO PRAHA
Foltýn Wine (POZOR – NOVÁ ADRESA) 
V Náklích 6/5, 147 00 Praha 4 - Hodkovičky
kontakt: +420 778 536 217
pondělí — pátek: 9.30 — 16.30

SBĚRNÉ MÍSTO MORAVA – NĚMČIČKY
ZD NĚMČIČKY, 691 07 Němčičky 153, okres Břeclav 
kontakt: Jaroslav Jakubec, mobil + 420 724 534 355
pondělí — neděle: 6.00 — 22.00

SBĚRNÉ MÍSTO SLOVENSKO – PEZINOK
Víno Matyšák, Glejovka 10/A, 902 01 Pezinok, Slovensko,
kontakt: Dana Miklovičová, tel: +421 905 167 212
pondělí — pátek: 7.00 — 16.00

POZOR: V PRAZE JIŽ 
NEJSOU SBĚRNÝMI MÍSTY KOŠINKA ANI BENEDIKTSKÁ A CHÝNĚ!